En sladd är dragen genom ett fönster till borrmaskin utomhus som ligger halvt i en vattenpöl bredvid plankor

Om jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring. Om du skulle komma i kontakt med en spänningsförande del känner jordfelsbrytaren av det, till exempel att strömmen går från människa till jord, på bråkdelen av en sekund. Den är också ett brandskydd då den känner av när strömmen tar fel väg till jord.

Fördelar med en jordfelsbrytare

  • Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring mellan en spänningsförande del och jord.
  • Jordfelsbrytaren – inte säkringen – känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna till jord som kan orsaka brand.
  • Det är enkelt och billigt att installera en jordfelsbrytare.

Några tips

  • Kontakta flera registrerade elinstallationsföretag för råd och kostnadsförslag vid komplettering i äldre installationer.
  • Det finns billiga portabla jordfelsbrytare att plugga in i vägguttaget för att få säkerhet när du använder elapparater utomhus. Uttagen måste vara jordade och anpassade för utomhusmiljö.
  • Använd en jordfelsbrytare typ A.

Tänk på

  • Jordfelsbrytaren är ett kompletterande skydd till säkringar och skyddsjordning.
  • Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med testknappen minst två gånger om året.
  • Dagens elbestämmelser kräver jordfelsbrytare som tilläggsskydd för i princip alla uttag.
Senast granskad: 2022-11-23