Hung Fat Trading säljstoppar vattenkokare

Godtagbar frivillig åtgärd. Hung Fat Trading säljstoppar vattenkokare Luzand då produktens tekniska brister kan orsaka brand eller elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2023-12-04
  • Ärendenummer:23EV5180
  • Part i ärendet:Hung Fat Trading
  • Tillverkare:Luzand
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Luzand
  • Modell:MEK009PW
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Vid prov för hållfasthet klarar vattenkokaren inte kraven utan går sönder.

Administrativa brister

Parten saknar dokumentation som till exempel EU-försäkran. Det saknas också säkerhetsrelaterad märkning.

Åtgärder

Parten har säljstoppat och kasserat lagret.

Kända försäljningsställen

Hung Fat Trading

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-12-05