Strömställare och dimmer får försäljningsförbud

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för två olika produkter från tillverkaren Fibaro. Den ena är en dimmer och den andra är en strömställare. 

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2014-10-28
  • Ärendenummer:14EV2176, 14EV2177
  • Part i ärendet:Comex Electronics Aktiebolag
  • Tillverkare:Fibaro
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Fibaro
  • Modell:14EV2176: FGD211, 14EV2177: FGS211
  • Typ av produkt:Installationsmateriel
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Dimmern har ett för klent tilltaget isolationsavstånd mellan spänningsförande delar och saknar en del märkning. Uppmätt är avståndet 1,6 mm där kravet är 3,0 mm. Strömställaren har även den för klent isolationsavstånd och bristande märkning. Uppmätt är avståndet 1,8 mm där kravet likaledes är 3,0 mm. Instruktionen nämner att den har en maximal ström på 16 A medans exempelvis anslutningsklämman i strömställaren är märkt med maximalt 10 A.   

Elsäkerhetsverket har krävt att Comex Electronics Aktiebolag ska sluta sälja dessa produkter.

Kända försäljningsställen

Gröna Hus

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2014-11-09