A-LED International AB tvingas säljstoppa LED-lysrör

Försäljningsförbud. A-LED International AB tvingas säljstoppa LED-lysrör då Elsäkerhetsverket funnit att produkten inte uppfyller säkerhetskraven vilket medför att LED-lysrören kan orsaka elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-10-12
  • Ärendenummer:21EV400
  • Part i ärendet:A-led International AB
  • Tillverkare:A-led International AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:A-led International AB
  • Modell:BNQ-SLT515-S-3545F T6/T5- ER150B-F35W
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister:

Bolaget har använt EN 62776, en harmoniserad standard, som inte är tillämpbar på den produkt de använder den på. Riskanalysen visar att säkerhetskrav exkluderats och har inte ersatts. Röret väger för mycket för att kunna monteras i en traditionell armatur. Det går alltså inte att anse att bolaget visat att produkten är konstruerad och tillverkad med gällande god säkerhetsteknisk praxis, och uppfyller därmed inte säkerhetskraven.

Åtgärder:

Beslut om försäljningsförbud

Kända försäljningsställen: 

A-led international AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".