A.L.L Home Collection Market säljstoppar rökelsekar

Godtagbar frivillig åtgärd. A.L.L Home Collection Market har slutat sälja rökelsekar då Elsäkerhetsverkets utredning visar att produkten har brister som kan leda till både brand och elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-03-01
  • Ärendenummer:20EV6639
  • Part i ärendet:A.L.L Home Collection Market
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:YX184S
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Rökelsekarets isolationsavstånd är för klent och den klarar inte spänningsprov.

Administrativa brister

Rökelsekaret saknar helt märkning och bruksanvisning. Det finns ingen EU-försäkran. 

Åtgärder

Parten har slutat sålt produkterna och tagit bort dem.

Kända försäljningsställen

A.L.L Home Collection Market

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-03-03