Adriaanse Import & Export B.V stoppar försäljningen av grendosa

Tillverkare/säljare informerar. Adriaanse Import & Export B.V stoppar försäljningen samt återkallar grenuttag på grund av tekniska brister som kan leda till överhettning och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2024-01-08
  • Ärendenummer:24EV131
  • Part i ärendet:Adriaanse Import & Export B.V.
  • Tillverkare:Grundig
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Grundig
  • Modell:EAN 8711292 20317 9
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Kabelarean är för liten för att kunna klara av maximal ström som produkten är specificerad för och kan därför orsaka överhettning.

Åtgärder

Försäljningsstopp samt återtag från konsument av 3-vägs grenuttag med streckkod 8711292 20317 9. Nedan länk innehåller mer information.

https://www.edco.nl/en/safetyinformation

 

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-03-08