Ahlberg Dollarstore AB återkallar LED ljusslinga

Godtagbar frivillig åtgärd. Dollarstore återkallar Led ljusslinga från Lighting by Havsö då det finns risk för elchock vid användning av produkten.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-11-01
  • Ärendenummer:22EV4073
  • Part i ärendet:Ahlberg Dollarstore AB
  • Tillverkare:Ahlberg Dollarstore AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Lighting by Havsö
  • Modell:35555
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister 

Lamphållarens gänga är spänningssatt, risk för elchock när lampan skruvas i eller ur. Produkten klarar inte IPx4 vattenprov.

Administrativa brister

Produkten har en felaktig EU-försäkran

Åtgärder

Försäljningsstopp med återtag från konsument. För mer information kontakta DollarStore direkt på info@dollarstore.se. 

Kända försäljningsställen

Dollarstores egna butiker

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-11-03