Ahlberg-Dollarstore återkallar USB-laddare

Godtagbar frivillig åtgärd. Ahlberg-Dollarstore AB återkallar USB-laddare av märket United då det visat sig finnas risk för elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-04-04
  • Ärendenummer:19EV975
  • Part i ärendet:Alhberg-Dollarstore AB
  • Tillverkare:United
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:United
  • Modell:Saknas
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Efter utredning av produkten har det visat sig finnas både märknings- och tekniska brister.  Y-kondensatorn är icke-klassificerad, ska vara typ Y1. Produkten klarar inte spänningsprovet och höljet är inte beständigt mot eld. Detta kan orsaka elchock eller brand. I transformatorn är primärlindningen i direkt kontakt med sekundärlindningen vilket betyder att isolation saknas. Transformatorn klarar heller inte spänningsprovet. På kretskortet uppmättes kryp- och luftavstånd mellan primärkretsen och sekundärkretsen till 1,4 mm, kravet är 4.0 mm för luftavståndet och 5.0 mm för krypavståndet. Detta kan orsaka elchock och brand.

Administrativa brister

Tillverkarens namn och adress på produkten saknas. Det finns ingen identifikationsmärkning på produkten och bruksanvisning på svenska saknas.

Åtgärder

Ahlberg-Dollarstore AB kommer att stoppa all försäljning av produkten från och med 2019-03-20 och kommer att informera konsument om återkallelsen i alla butiker.

Kända försäljningsställen

Dollarstore

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-10-14