Ahlsell Sverige AB återkallar grenuttag/övergångssladd

Tillverkare/säljare informerar. Ahlsell Sverige AB återkallar två modeller av grenuttag/övergångssladd. Det har visat sig vara ett tillverkningsfel och vid användning av produkten kommer ansluten produkt med stor sannolikhet att sluta att fungera.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2020-10-15
  • Ärendenummer:20EV6309
  • Part i ärendet:Ahlsell Sverige AB, Division Gelia
  • Tillverkare:Ahlsell Sverige AB, Division Gelia
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Gelia
  • Modell:Grenuttag/övergångssladd, art.nr. 4019044021/2405265 och art.nr. 4019044001/2405264, batch/serie från 7024 till 7041
  • Typ av produkt:Installationsmateriel
  • Brister:Elchock

Tekniska brister

På grund av ett tillverkningsfel återkallas Grenuttag/övergångssladd 400V, 3x230V + 1x400V (artnr 4019044021/2405265) och Grenuttag/Övergångssladd 400V, 3x230V (artnr 4019044001/2405264) i batch/serie från 7024 till 7041. Vid användning av produkten kommer ansluten produkt med stor sannolikhet att sluta att fungera. Risken att produkten ska bli direkt strömförande eller orsaka brand bedöms som liten men inte obefintlig.

Åtgärder

Produktionsfelet har identifierats och processförändring har skett för att åtgärda detta och ev. liknande framtida fel. Produkten är försäljningstoppad och produkten återkallas från återförsäljare och slutkonsument.

Kända försäljningsställen

Ytterligare information finns på Gelias hemsida https://www.gelia.se/Aktuellt/nyheter/aterkallelse-av-produkter/

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".