Almasa tvingas säljstoppa rökelsekar

Försäljningsförbud. Almasa tvingas säljstoppa rökelsekar. Produkten har visat sig ha brister som gör att det finns risk för brand och elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-05-06
  • Ärendenummer:19EV5161
  • Part i ärendet:Almasa
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:YC-002 (på kartongen)
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Interna ledare är inte tillförlitligt fastsatta utan kan lossna, och då komma i kontakt med ytterhöljet av metall. Det medför en risk för elchock och brand. Interna ledare är enbart grundisolerade och ligger direkt mot plåten. Det innebär att det finns hög risk för både elchock och brand. Stickproppen är märkt 6A 220V. Den är inte tillåten för EU och inte för Sverige.

Administrativa brister

Produkten saknar all märkning.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har meddelat parten om beslutat av försäljningsförbud.

Kända försäljningsställen

Koka Livs i Kristinehamn (Alkaram Livs AB)

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-07-05