Amalias Blomsterbutik tvingas återkalla USB-laddare

Försäljningsförbud. Amalias Blomsterbutik tvingas återkalla USB-laddare då det visat sig att den kan orsaka elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-06-17
  • Ärendenummer:20EV5910
  • Part i ärendet:Amalias Blomsterbutik
  • Tillverkare:Oänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:ETA-U90EWE
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Det är för klent isolationsavstånd vilket ger hög risk för elchock och brand. Laddaren klarar inte spänningsprov och pluggens dimensionering uppfyller inte kraven.

Administrativa brister

Tillverkarens namn och adress saknas, säkerhetsinstruktioner saknas. Produkten har ingen EU-försäkran.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återkallelse från konsument.

Kända försäljningsställen

Amalias Blomsterbutik

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".