Amazon säljstoppar blender från G3Ferrari

Frivillig åtgärd. Amazon säljstoppar blender av märket G3Ferrari då det visat sig att skärbladen är berörbara och orsaka allvarlig skada för den som använder den. Produkten saknar även svensk bruksanvisning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-04-29
  • Ärendenummer:20EV7663
  • Part i ärendet:Amazon
  • Tillverkare:G3Ferrari
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:G3Ferrari
  • Modell:G20073 BL706A
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Annan

Tekniska brister

Blendern visade sig ha lättåtkomliga skärblad samt en strömbrytare som är för lätt att sätta i på-läge vilket innebär att det finns en allvarlig risk för personskada.

Administrativa brister

Svensk bruksanvisning saknas

Åtgärder

Amazon har meddelat att de har plockat bort produkten för försäljning från deras webb samt att de meddelat säljaren. 

Produkten såldes av Zeroby by Safariways. Det finns inga uppgifter om företaget är baserat inom eller utanför EU och därför går det inte att avgöra om det gäller privatimport eller ej.

Kända försäljningsställen

Sålts av Zeroby by Safariways på amazon.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".