Ångdusch stoppas

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-08-28
  • Ärendenummer:17EV6572
  • Part i ärendet:Sparmax AB
  • Tillverkare:Sparmax
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Sparmax
  • Modell:Crystal 2 GL-1550
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Annan

Tekniska brister

Ångduschen, som är en kombination med ångdusch och bubbelbad, får inte längre säljas. Vid en granskning så uppfyllde inte ångduschen kraven på dokumentation eller märkning vilket ger en oklar bild på hur den ska kopplas in. Den är också märkt med 220 Volt medans vi har 230 Volt i Europa sedan många år tillbaka.

Administrativa brister

Ångduschen hade ingen bruksanvisning på svenska. Den bruksanvisning som fanns visade inte på något sätt hur den elektriska inkopplingen skulle ske. Det medför att den elinstallatör som ska installera denna inte kan göra det på ett säkert sätt.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Företaget överklagade ärendet till Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2018-05-30