Arc E-commerce säljstoppar luftkonditionering

Godtagbar frivillig åtgärd. Arc E-commerce säljstoppar luftkonditionering då tekniska brister medför att produkten inte klarar EMC-kraven och därmed orsakar störningar i området för radiosändningar riktade till allmänheten.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2023-06-28
  • Ärendenummer:22EV520
  • Part i ärendet:Arc E-commerce AB / Outl1.se
  • Tillverkare:Arc E-commerce AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Lyfco
  • Modell:OL-BKYR26-A4A2
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för störning

Tekniska brister

Resultatet av provningen visar att utrustningen inte klarar EMC-kraven och har störningar i området för rundradio.

Administrativa brister

Företaget anger sig vara importör men säljer produkten under eget varumärke. Företaget är därför tillverkare.

Åtgärder

Företaget har slutat sälja produkten och kommer inte ta in den igen.

Kända försäljningsställen

www.outl1.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-07-13