Arc e-commerce stoppar försäljningen av ozongenerator

Godtagbar frivillig åtgärd. Arc e-commerce stoppar försäljningen av ozongenerator på grund av tekniska brister som riskerar säkerheten för person och egendom.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2024-02-22
 • Ärendenummer:22EV4924
 • Part i ärendet:Arc e-commerce
 • Tillverkare:Lyfco
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
 • Varumärke:Lyfco
 • Modell:ST-5GA
 • Typ av produkt:Övrigt
 • Brister:Annan

Tekniska brister

 • Ozongeneratorn har för kort isolationsavstånd internt i produkten och klarar därför inte spänningsprovet
 • Produkten avger för mycket ozon
 • Spänningsförande delar blir beröringsbara om man plockar bort säkringshållaren

Åtgärder

Parten har stoppat försäljningen av produkten och skickat ut varningar till de som köpt den.

Kända försäljningsställen

Outl1.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-02-26