Batteriladdare återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Kjell & Co Elektronik AB ska återkalla alla sålda enheter.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-07-08
  • Ärendenummer:16EV694
  • Part i ärendet:Kjell & Co Elektronik AB
  • Tillverkare:Power Base
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Power Base
  • Modell:C-521
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Brister

Batteriladdaren har för klen isolering mellan den primära sidan (230 volt, det som är i väggen) och den sekundära sidan (där batterierna sitter). Vid yttre påfrestning, exempelvis om användaren tappar produkten, finns risk för överslag på grund av batteriladdarens interna konstruktion. Det kan bli överslag även utan yttre påfrestningar då den lack som isoleringen delvis består av kan krackelera även vid normal användning. Vid ett överslag kan batterierna bli spänningssatta med fel spänning vilket kan leda till överhettning och i värsta fall att batterierna exploderar. Vid överslag blir också berörbara metalldelar spänningssatta vilket kan leda till elchock. 

Åtgärder

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Kjell & Co Elektronik AB är ålagd att varningsinformera. Marknadskontrollen inleddes då myndigheten fått en anmälan från konsument om att en batteriladdare av samma märke men en annan modell varit inblandad i ett tillbud.

Kända försäljningsställen

Kjell & Co

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2016-07-01