Belkin återkallar bärbar trådlös laddare + ställ

Tillverkare/säljare informerar. På grund av ett tillverkningsfel i strömförsörjningsenheten återkallat Belkin alla enheter av modellen Belkin bärbar trådlös laddare + ställ i specialutgåva WIZ003, och erbjuder fullständig återbetalning till alla konsumenter.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2020-12-11
  • Ärendenummer:20EV7116
  • Part i ärendet:Belkin BV
  • Tillverkare:Belkin
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Belkin
  • Modell:Belkin Portable Wireless Charger + Stand WIZ003
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Ett tillverkningsfel i strömförsörjningsenheten kan orsaka produktfel och överhettning, som potentiellt kan leda till brand eller elstötar.

Åtgärder

Som en försiktighetsåtgärd har Belkin beslutat att återkalla de aktuella enheter av modellen Belkin bärbar trådlös laddare + ställ i specialutgåva WIZ003 och kommer att erbjuda full återbetalning till köpare. Inga andra trådlösa laddare eller andra Belkin-produkter påverkas av denna återkallelse.

Om du har köpt en Belkin Portable Wireless Charger + Stand Special Edition WIZ003 är det viktigt att du omedelbart slutar använda den, kopplar bort den från strömkällan och kontaktar Belkin för ytterligare instruktioner.

De produkter som berörs av återkallelsen såldes mellan juli 2020 och oktober 2020 samt har följande serienummer:
35B01DO6029400-35B01DO6033704, 35B01DO5010350-35B01DO5014350, 35B01DO6016560-35B01DO6020560, 35B01DO5014500-35B01DO5020003, 35B01DO6010001-35B01DO6010500 and 35B01DO6010501-35B01DO6015500. Serienumret står på produktens batteripack.

Kontakta Belkin på 0771 400453 eller besök www.belkin.com/WIZ003ProductRecall för mer information om hur du gör dig av med produkten på ett säkert sätt och får din återbetalning.

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".