Belysningskonsult Zalvo AB tvingas återkalla led-taklampa

Försäljningsförbud. Taklampan har mycket allvarliga brister som gör att det är risk för både elchock och brand vid normal användning. Elsäkerhetsverket har beslutat att Belysningskonsult Zalvo AB måste återkalla alla sålda taklampor.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2019-01-08
 • Ärendenummer:18EV5757
 • Part i ärendet:Belysningskonsult Zalvo AB
 • Tillverkare:Zalvo
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
 • Varumärke:Zalvo
 • Modell:LED Tri-Proof Light
 • Typ av produkt:Belysning
 • Brister:Brand, Elchock

Den tekniska undersökningen påvisar ett stort antal allvarliga brister.

 • Armaturen är försedd med två apparatintag (båda av han-typ). Då armaturenär kopplad till nätet är det andra apparatintaget spänningssatt och samtidigt kan spänningsfarliga delar beröras. Detta innebär att produktens utformning medför risk för elchock vid hantering av produkten.
 • Armaturen uppfyller inte IP65-klassningen.
 • De interna ledarna som kopplas med skruvförbindningar till apparatintagen är lödda. De är helt förbjudet att förtenna kablar och ansluta till skruvklämmor. Konsekvensen av att installera belysningsarmatur med svagheter i konstruktionen innebär att starkströmsanläggningen blir behäftad med brister av sådan art och omfattning att installationen inte kan anses vara acceptabel ur elsäkerhetssynpunkt.
 • Taklampan saknar också en korrekt EU-försäkran.
 • Märkningen saknar typnummer samt tillverkarens namn och adress.
 • Det finns ingen bruksanvisning eller säkerhetsinformation.

Kända försäljningsställen

Belysningskonsult Zalvo AB

Ladda ner beslut

Beslut om försäljningsförbud (pdf, 1 MB)

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson