Biltema återkallar lödset

Tillverkare/säljare informerar. Biltema återkallar lödset då det visat sig att produkten kan bli strömförande.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-04-26
  • Ärendenummer:19EV2531
  • Part i ärendet:Biltema
  • Tillverkare:Biltema
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Biltema
  • Modell:lödset 15W, 20-389 – batchnummer 18/30
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Berörbara delar av lödpennan kan bli strömförande vid normal användning och beroende på hur stickproppen sätts i vägguttaget så blir lödspetsen strömförande. 

Åtgärder

Bristerna är så allvarliga att Biltema väljer att återkalla lödkolvarna. Om du har ett sådant här lödset ska du genast sluta använda den och lämna tillbaka på närmsta Biltema varuhus. De ska då ta tillbaka lödsetet. Känner du dig osäker, kontakta Biltema på kundservice@biltema.com eller på telefon 0775-20 00 00.

Återkallelseinformation på Biltemas webbsida

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-10-08