BISSELL säljstoppar skaftdammsugare

Tillverkare/säljare informerar. BISSELL säljstoppar samt återtar skaftdammsugare då tekniska brister medför att produkten kan överhettas och bli för varm och därmed orsaka brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2023-01-10
  • Ärendenummer:23EV237
  • Part i ärendet:Hannes Snellman Attorneys Ltd, Cooley LLP
  • Tillverkare:BISSELL International Trading Company B.V.
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:BISSELL
  • Modell:25821, 2582E, 2582N, 25881, 25882, 25883, 25884, 2588N, 3569N och 3570N
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

I vissa fall kan överhettning av kretskort i batteripacket leda till överhettning eller brand.

Åtgärder

BISSELL återtar enheter som påverkas av felet.

Annan information (§23): 

Kontrollera om din enhet påverkas av återkallandet. Om den gör det, kontakta BISSELL. Vidare instruktioner hittar du här https://recall.bissell.com/se

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-05-03