BlendJet stoppar försäljningen samt återkallar mixer

Tillverkare/säljare informerar. BlendJet stoppar försäljningen samt återkallar mixer då tekniska brister hos produkten bland annat kan orsaka brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2024-01-08
  • Ärendenummer:24EV132
  • Part i ärendet:BlendJet inc
  • Tillverkare:BlendJet inc
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:BlendJet
  • Modell:BlendJet 2
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

När den kompakta mixern laddas kan kretskort inuti fatta eld. Delar av skärbladen kan lossna i det som mixas, och sväljas av misstag. Detta kan orsaka skador på interna organ.

Åtgärder

Tillverkaren har valt att stoppa försäljningen och ta tillbaka sålda enheter. De BlendJet 2 som för närvarande säljs påverkas inte av återkallelsen. Du kan kontrollera om din mixer berörs av återtaget via länken nedan.

https://blendjet.com/safetyandrecall

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-01-10