Bloomingville återkallar vägglampor

Tillverkare/säljare informerar. Bloomingville återkallar två vägglampor, modellerna Kanin, 68603061 och Björn, 68603062 då det visat sig att det finns risk för att skärmen börjar brinna och att plasten smälter .

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2022-01-13
  • Ärendenummer:22EV157
  • Part i ärendet:Bloomingville A/S
  • Tillverkare:Bloomingville A/S
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Bloomingville
  • Modell:68603061 och 68603062
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Det finns risk för smältande plast och brand i skärmen

Åtgärder

Tillverkaren har återkallat modellerna Kanin, 68603061 och Björn, 68603062. Om återförsäljaren inte kan nås, maila till info@bloomingville.com för ersättning.

Kända försäljningsställen

Bonnier Tidskrifter, Jollyroom AB, Lekmer AB, Mejeri1/Win AB, Miniroom AB, Royal Design Group AB.

Annan information (§23)

Om återförsäljaren inte kan nås, maila till info@bloomingville.com för ersättning.

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-05-10