Brightwell Scandinavia AB tvingas säljstoppa LED-lysrör

Försäljningsförbud. Brightwell Scandinavia AB tvingas säljstoppa LED-lysrör då tillverkaren tillämpat fel standard och därmed inte kunnat påvisa att röret uppfyller kraven på elsäkerhet.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-11-03
  • Ärendenummer:22EV639
  • Part i ärendet:Brightwell Scandinavia AB
  • Tillverkare:Strong Lumen Opto Co., LTD
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Strong Lumen Opto Co., LTD
  • Modell:SL-DGA00-525WT-G8-T, SK-DGA00-209NT-G8-H, SL-DGA00-209LT-G5-T, SL-DGA00-418NT-G8-H, SL-DGA00-525LT-G8-N, SL-DGA00-525NT-G5-H
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Administrativa brister

Standarden EN 62776 har valts för produkterna som enda säkerhetsstandard.

EN 62776 är en standard som är avsedd för att användas på LED-lysrör som enbart ska användas i ej ombyggda armaturer. Detta kallas i standarden ”retrofit”, då ljuskällan passar i befintlig armatur utan krav på ombyggnad.

Samtliga LED-lysrör som avhandlas i detta ärende är inte tillverkade för retrofit, utan kräver ombyggnation av armaturen (då man plockar bort säkerhetskomponenter i form av drivdon), vilket gör att standarden EN 62776 inte kan användas för att verifiera att röret uppfyller kraven på elsäkerhet.

Den EU-försäkran som skickats in går inte att knyta till de produkter som ärendet avser. Samma typbeteckningar finns inte listade i EU-försäkran som återfinns på rören i fråga. Vidare så nämns av parten att T5-röret med längden 1449 mm väger 263 gram. Maxgränsen för T5-rör är 200 gram oavsett längd, då hållarna som de är gjorde för är anpassade för denna vikt.

Åtgärder

Försäljningsförbud

 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-11-04