Brister i EMC och elsäkerhet hos LED-strålkastare

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-01-30
  • Ärendenummer:16EV1784
  • Part i ärendet:Hasses Ledimport
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:TI-GP-FL30w
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock, Risk för störning

Tekniska brister

Den här LED-strålkastarens anslutningskabel är av fel typ och kan tryckas in i höljet. Vatten läcker också in när provning görs. Märkningen är bristfällig och saknar bland annat uppgifter om tillverkare. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat.

De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 61,8 dB över gränsen vilket är en hel del. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 14,0 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten. 

Administrativa brister

Strålkastaren saknar också en korrekt EU-försäkran. 

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Kända försäljningsställen

Hasses Ledimport

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".