Byggfabriken Sverige AB stoppar försäljningen av kulodosa

Godtagbar frivillig åtgärd. Byggfabriken Sverige AB stoppar försäljningen av kulodosa på grund av tekniska och administrativa brister.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2024-02-07
  • Ärendenummer:23EV5729
  • Part i ärendet:Byggfabriken Sverige AB
  • Tillverkare:Ej angivet
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Ej angivet
  • Modell:710-107
  • Typ av produkt:Installationsmateriel
  • Brister:Annan

Tekniska brister

Produkten är hygroskopisk och absorberar vatten vilket leder till deformation.

Administrativa brister

Produkten saknar EU-försäkran samt märkning med tillverkarens uppgifter och modellbeteckning.

Åtgärder

Produkten har slutat säljas.

Kända försäljningsställen

Byggfabriken.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-02-09