CDON återkallar nätverksadapter

Frivillig åtgärd. CDON har beslutat att återkalla nätverksadapter Logilink 200M PL0007 då det har visat sig att produkten inte uppfyller kraven för störning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-07-11
  • Ärendenummer:18EV1167
  • Part i ärendet:CDON AB
  • Tillverkare:Logilink
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Logilink
  • Modell:200M PL0007
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Störning

Tekniska brister

Produkten uppfyller inte kraven på utstrålad störning. Störningarna ligger 19.11dB över gränsen. Det kan påverka funktionen negativt hos andra produkter som finns i dess närhet.

Åtgärder

Distributören har beslutat att återkalla alla sålda produkter.

Kända försäljningsställen

CDON

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".