JTI Ventures AB säljstoppar ozongeneratorn Cecotec

Godtagbar frivillig åtgärd. JTI Ventures AB säljstoppar ozongeneratorn Cecotec då allvarliga tekniska brister innebär att produkten till exempel släpper ut ozon långt över satta gränsvärden.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2023-11-08
  • Ärendenummer:22EV4928
  • Part i ärendet:JTI Ventures AB
  • Tillverkare:Cecotec
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Cecotec
  • Modell:TotalPure 2000 Ozone
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Annan

Tekniska brister

Ozongeneratorn har en stickpropp med fel dimensioner samt släpper ut ozon långt över gränsvärdena. Produkten klarar heller inte spänningsprov och har för klent isolationsavstånd.

Åtgärder

Tillverkaren har slutat sälja produkten samt redovisat hur man valt att vidta korrigerande åtgärder och Elsäkerhetsverket bedömer att dessa åtgärder är tillräckliga. 

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-11-14