Conrad Elektronik Norden AB säljstoppar Lampsockel-adapter GU10 till E27

Frivillig åtgärd. Conrad säljstoppar lampsockel-adapter (GU10 till E27) då Elsäkerhetsverket funnit att dess konstruktion kan medföra risk för elchock under i- och urskruvning av ljuskälla.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-11-20
  • Ärendenummer:20EV4970
  • Part i ärendet:Conrad Elektronik Norden AB
  • Tillverkare:Conrad Elektronik Norden AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Renkforce
  • Modell:Lampsockel-adapter GU10 till E27 Set 3 Renkforce, Serienr: 97029c81g, Artikelnr: 406356
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Elsäkerhetsverket bedömer att denna produkt utgör en risk för elchock. Adaptern är konstruerad som en E26 och denna typ är inte tillåten i Europa just för att konstruktionen på gängan medför att edisongängan utgör ena kontaktdelen vilket för med sig att glödlampans nätspänningsförande sockel är berörbar såväl under iskruvning som urskruvning av ljuskälla. 

En E27 ska vara konstruerad så att den är skyddad mot beröring av spänningsförande delar under i och urskruvning av glödlampa. Detta gäller även i en adapter.

Administrativa brister

Ej kontrollerat

Åtgärder

Produkten har slutat att säljas sen den 18 november 2020.

Kända försäljningsställen

conrad.se

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".