Coolstuff AB stoppar försäljningen av våffeljärn

Godtagbar frivillig åtgärd. Coolstuff AB stoppar försäljningen av våffeljärn på grund av tekniska brister som riskerar att ge elchock.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2024-03-05
 • Ärendenummer:23EV6954
 • Part i ärendet:Coolstuff AB
 • Tillverkare:Coolstuff AB
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
 • Varumärke:Coolstuff AB
 • Modell:18642
 • Typ av produkt:Hushållsprodukter
 • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

 • Produktens hölje är inte tillräckligt starkt och riskerar att gå sönder och exponera spänningsförande delar.
 • Jordledaren är för kort och kan då bli spänd före fas och neutralledare vid fel på dragavlastningen.

Administrativa brister

 • Produkten saknar svensk bruksanvisning och är märkt med säkerhetsinformation på engelska istället för svenska.
 • Produkten saknar korrekt EU-försäkran.

Åtgärder

Produkten har slutat säljas.

Kända försäljningsställen

Coolstuff.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-03-06