Dealproffsen återkallar HIDITEC PSX500 nätaggregat

Godtagbar frivillig åtgärd. Dealproffsen slutar sälja Hiditec nätaggregat PSX500 och återkallar produkten från konsument. Elsäkerhetsverkets utredning visar att produkten inte klarar testet för ledningsbunden störning, vilket innebär att produkten kan störa produkter i samma elnät.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-11-15
  • Ärendenummer:21EV3904
  • Part i ärendet:Dealproffsen AB
  • Tillverkare:Hiditec
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Hiditec
  • Modell:PSX500
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för störning

Tekniska brister

Produkten uppfyller inte kraven för Conducted Emissions. Högsta uppmätt värde är 41.10dB över gränsvärde för supply terminal. Detta innebär att produkten kan störa produkter i samma elnät. 

Administrativa brister

Produkten saknar märkning med tillverkarens namn och adress. Finns ingen svensk bruksanvisning

Åtgärder

Parten har valt att sluta sälja produkten och kommer kontakta de kunder som köpt den och återkalla. 

Kända försäljningsställen

dealproffsen

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-11-26