Decathlon återkallar pannlampa

Tillverkare/säljare informerar. Decathlon har beslutat att återkalla en pannlampa av modell OnNight 410, då den kan börja brinna under laddning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-09-17
  • Ärendenummer:19EV4969
  • Part i ärendet:Decathlon
  • Tillverkare:Decathlon
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Decathlon
  • Modell:OnNight 410
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Företaget har uppmärksammat att batteriet kan överhettas under laddning och börja brinna. 

Åtgärder

Företaget har beslutat om att ta tillbaka sålda pannlampor. 

Mer information

Du hittar mer information här hur du ska göra om du köpt pannlampan:

Återkallelser hos Decathlon

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".