Diodhuset säljstoppar transformator

Godtagbar frivillig åtgärd. Diodhuset säljstoppar en transformator då tester visat att den har brister som ger risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-03-25
  • Ärendenummer:19EV6530
  • Part i ärendet:Diodhuset
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:420002
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

I transformatorn berör primärlindningen sekundärlindning, krypavstånd 0,0 mm. Kravet är minst 4,8 mm. Transformatorn klarar inte spänningsprovet. Dessa två anmärkningar utgör en risk för elchock.

Administrativa brister

Bruksanvisning saknas

Åtgärder

Produkten har slutat säljas och man har kasserat innestående lager.

Kända försäljningsställen

diodhuset.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2020-03-09