Dustin AB säljstoppar Cirafon reseadapter

Godtagbar frivillig åtgärd. Dustin AB säljstoppar och återkallar reseladdare Cirafon pga. tekniska brister som ger risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2023-04-04
  • Ärendenummer:22EV4926
  • Part i ärendet:Dustin AB
  • Tillverkare:Dustin AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Cirafon
  • Modell:BST-622C
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

En allvarlig brist är att man kan åsidosätta jord då man kan använda en klass-I stickpropp i ett klass-II uttag. Det man då kopplar in kommer då inte att ha rätt skyddsform (jordat). Säkringen sitter på den neutrala delen i kontakten, vilket gör att om säkringen går är fortfarande ansluten produkt spänningssatt.

Administrativa brister

Viss märkning och instruktioner saknas.

Åtgärder

Tillverkaren säljstoppar och återkallar sålda produkter.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-04-11