eGrossisten Nässjö AB stoppar försäljningen samt återkallar locktång

Godtagbar frivillig åtgärd. eGrossisten Nässjö AB stoppar försäljningen av samt återkallar locktång då brister i produkten kan orsaka brand.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2024-06-18
 • Ärendenummer:24EV2292
 • Part i ärendet:eGrossisten Nässjö AB
 • Tillverkare:Okänd
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
 • Varumärke:Okänd
 • Modell:RD-2118 , EAN 6 920632 621180
 • Typ av produkt:Hushållsprodukter
 • Brister:Brandrisk

Administrativa brister

 • Märkningen visar att produkten inte är avsedd för den europeiska marknaden eftersom nätspänningen 230V inte återfinns i produktens spänningsområde. Istället anges 110-220V.
 • Produkten saknar annan obligatorisk märkning.
 • Ingående komponenter som stickpropp kan ifrågasättas då de saknas i certifikatutfärdarens databas.

Åtgärder

Bolaget har återkallat produkten från sina konsumenter.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-06-25