Electrolux Appliances AB återkallar sladdlös dammsugare

Tillverkare/säljare informerar. Electrolux uppmanar innehavare av Electrolux Pure F9 sladdlösa dammsugare med vissa serienummer att omedelbart sluta använda sina produkter. En komponent i produkten kan under vissa omständigheter överhettas och orsaka att dammsugaren börjar brinna

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-12-17
  • Ärendenummer:21EV6902
  • Part i ärendet:Electrolux Appliances AB
  • Tillverkare:Electrolux Appliances AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Electrolux
  • Modell:Pure F9 sladdlösa dammsugare med vissa serienummer
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

En komponent i produkten kan under vissa omständigheter överhettas och orsaka att dammsugaren börjar brinna

Åtgärder

Electrolux uppmanar innehavare av Electrolux Pure F9 sladdlösa dammsugare med vissa serienummer att omedelbart sluta använda sina produkter. Placera den inte i laddningsstationen och dra ut laddningsstationens kontakt ur eluttaget. Innehavare av de modeller som påverkas ombeds kontakta sin lokala Electrolux serviceorganisation för information om hur produkten kan återlämnas och vilka alternativ som finns för byte av produkt (t.ex. ersättningsprodukt, återbetalning eller tillgodokvitto). Information om berörda modeller finns på Electrolux hemsida.

Annan information

Electrolux sida om återkallandet

https://www.electrolux.se/support/safety-notice/pure-f9/

Information om berörda produktserier

https://www.electrolux.se/contentassets/3fbed043e23b49558c73b60c5b9bcc0b/electrolux-nordic-recall-2021-12-20-2.pdf

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-02-25