Elektronik since 1963 AB tvingas stoppa försäljningen av samt återkalla varmluftsfritös

Försäljningsförbud. Elektronik since 1963 AB tvingas stoppa försäljningen av samt återkalla varmluftsfritös på grund av tekniska brister som innebär risk för brand.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2024-03-13
 • Ärendenummer:23EV6968
 • Part i ärendet:Elektronik since 1963 AB
 • Tillverkare:Okänd
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
 • Varumärke:Okänd
 • Modell:BW-1011
 • Typ av produkt:Hushållsprodukter
 • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

De interna anslutningarna är bristfälliga och riskerar att glappa vid normal användning. Produkten är anpassad för 220V. Nominell spänning i Sverige är 230V.

Administrativa brister

 • Saknar CE-märke
 • Saknar tillverkarens och importörens uppgifter
 • Saknar svensk bruksanvisning
 • Har säkerhetsinformation på engelska som ska vara på svenska

Åtgärder

Försäljningsförbud med återtag från konsument.

Kända försäljningsställen

elektronik.se

 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-03-13