Elektroskandia Sverige AB återkallar spis

Tillverkare/säljare informerar. Elektroskandia Sverige AB har upptäckt att vissa spisar kan ha en bristfälligt monterad ugnslucka och kommer därför att byta ut ugnsluckor på de enheter de identifierat som möjlig risk.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2020-11-02
  • Ärendenummer:20EV6075
  • Part i ärendet:Elektroskandia Sverige AB
  • Tillverkare:Cylinda
  • Typ av åtgärd:Annat
  • Varumärke:Cylinda
  • Modell:S6372KVB, S6374KVB, S6372KB, S6374KB, S6364KVERF, S6364KVE, S6264KVE
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Annan

Åtgärder

Cylinda har upptäckt att vissa spisar som producerats under vecka 33 år 2020 potentiellt har en bristfälligt monterad ugnslucka. De har uppmärksammat att limmet som binder frontglaset till ugnsluckan kan ha varit felaktigt applicerat under 2 produktionsdagar vecka 33 år 2020. Den bristfälliga limfogen kan medföra att ugnsluckans yttre glas lossnar med tiden. Man bedömer risken för att detta ska inträffa som mycket låg. Cylinda erbjuder att kostnadsfritt byta ut ugnsluckan på de enheter de har identifierat som möjlig risk. Ugnsluckan består av flera lager av glas och de två inre glasen omfattas inte av något fel.

Konsumenter som har en spis av modell och serienummer som beskrivits ovan uppmanas att kontakta Cylinda via kontaktuppgifterna nedan. De kommer då att planera in ett besök där de kostnadsfritt byter ut ugnsluckan. Detsamma gäller återförsäljare/kunder som eventuellt har någon av dessa produkter på lager eller i butik. Kontakta Cylindas kundservice, telefon: 0771-25 25 00

Information om utbytet på Cylindas webbplats 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".