Ellos återkallar POSH Bordslampa

Tillverkare/säljare informerar. Ellos AB meddelar att de har säljstoppat och återkallat POSH bordslampa då det visat sig att den del av lampan som inkluderar lamphållarna inte är pålitligt fäst. Detta kan medföra att isoleringen inne i lampan skadas och det i sin tur kan riskera elchock eller brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2020-11-06
  • Ärendenummer:20EV4534
  • Part i ärendet:Ellos AB
  • Tillverkare:Ellos AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:POSH Bordslampa
  • Modell:1578510-02-0
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock, Annan

Tekniska brister

Provningsrapport visar att den del av lampan som inkluderar lamphållarna inte är pålitligt fäst. När denna del utsetts för ett vridmoment roterar delen i förhållande till armaturens stomme mer än två varv, vilket leder till att nätsladden tvinnas och nöts mot metalldelar. Detta kan medföra att isoleringen skadas och det i sin tur kan riskera elchock eller brand.

Åtgärder

Försäljning av lampan har stoppats och produkten återkallas. Lampan finns i två utföranden och den gröna lampmodellen planeras att tas ut ur sortimentet. Samma modell i svart utförande kommer fortsatt säljas. Ellos har låtit testa den hos sin leverantör för att kontrollera att den inte har samma problem.

Kända försäljningsställen

Jotex, Ellos och cdon

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2020-11-09