Elon återkallar portabel AC Canvac

Tillverkare/säljare informerar. Elon Group AB återkallar en portabel AC av märke Canvac och modell CPA5121V. Det finns en risk för att brand kan uppstå och nu återkallas den från konsument.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-07-14
  • Ärendenummer:21EV4087 och 21EV4259
  • Part i ärendet:Elon Group AB
  • Tillverkare:Canvac
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Canvac
  • Modell:CPA5121V
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Ett tillverkningsfel på enheter tillverkade under januari 2019 gör att dessa måste återkallas. Tillverkningsfelet ger en ökad risk för gnistbildning som i unika fall kan leda till brand i enheten. En ändring av konstruktionen genomfördes under 2019 och risken eliminerades.

Åtgärder

Elon Group AB återkallar dessa portabla AC-appater.

Utvidgad återkallelse

Elon Group AB meddelar den 5 augusti 2021 att de utvidgar sin återkallelse av portabla luftkonditioneringar till att omfatta ytterligare batcher för samma modell. Se mer uppgifter på länken nedan:

https://www.elon.se/kundtjanst-aterkallar 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-08-10