Epson återkallar perfection-nätadapter

Tillverkare/säljare informerar. Epson Europe B.V. återkallar och byter ut nätadapter som levererats med ett antal scanner-produkter. Det har upptäckts att det kan ske en upphettning i kontakten mellan AC-adaptern och ingången till scannern. Detta kan medföra att nätadaptern slutar fungera eller att kontakten blir så varm att man kan bränna sig på den eller eventuellt också orsaka brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2020-11-03
  • Ärendenummer:20EV1594
  • Part i ärendet:Epson Europe B.V.
  • Tillverkare:Epson Europe B.V.
  • Typ av åtgärd:Annat
  • Varumärke:Epson
  • Modell:AC Adapter A392VD tillverkade under 2010-2012
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Tillverkaren har upptäckt att det kan ske upphettning i kontakten mellan likströmskontakten på AC-adaptern och ingången till scannern. Detta kan ge upphov till att nätadaptern slutar fungera, till att kontakten blir så varm att man kan bränna sig på den eller eventuellt också till brand.

Åtgärder

Tillverkaren byter ut nätadaptern som levererats med följande scanner-produkter. • Epson Perfection V300 Scanner, B193092 • Epson Perfection V30 Scanner, B193012 • Epson Perfection V330 Scanner, B200315 • Epson Perfection V33 Scanner, B200305 • Epson Perfection V370 Scanner, B207312 • Epson Perfection V37 Scanner, B207302

Annan information (§23)

Information om återtagandet finns i anknytning till de produktmodeller som sålts med den berörda nätadaptern. Se exempel. https://www.epson.se/products/scanners/consumer-scanners/epson-perfection-v30?productfinder=v30

Information hur man tar reda på om man har en nätadapter som omfattas av utbytet finns även här.
https://neon.epson-europe.com/files/repo/2020/Scannerwarning/perfection-scanners-safety-sv-SE.pdf

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".