ER Deal återkallar cykelbelysning

Frivillig åtgärd. ER Deal återkallar en cykelbelysning där laddaren har allvarliga brister. Bristerna gör att det finns risk för elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-02-20
  • Ärendenummer:19EV6554
  • Part i ärendet:ER Deal
  • Tillverkare:SecurityIng
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:SecurityIng
  • Modell:X5
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Laddaren till cykelbelysningen har för klent tilltaget isolationsavstånd och det finns hög risk för elchock och brand. Bland annat klarar laddaren inte spänningsprov. 

Administrativa brister

Det saknas också märkning och bruksanvisning på svenska. ER Deal har inte heller kunnat få fram en EU-försäkran för produkten, vilket är ett lagkrav. 

Åtgärder

ER Deal har säljstoppat cykelbelysningen och återkallar den från sina kunder.

Kända försäljningsställen

ER Deal

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".