Erikslunds Möbler AB måste ta tillbaka farlig lampa

Försäljningsförbud. Taklampan har många allvarliga brister och kan vara direkt farlig då man kan beröra spänningsförande delar. Det ger en mycket hög risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att Erikslunds Möbler AB ska ta tillbaka alla sålda taklampor.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-08-08
  • Ärendenummer:17EV8510
  • Part i ärendet:Erikslunds Möbler AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:Okänd (Märkt 377-600 på kartongen)
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Elchock, Brand

Elsäkerhetsverket har ålagt Erikslunds Möbler AB att varningsinformera och återta alla sålda taklampor. Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Tekniska brister

Provningsrapporten visar bland annat att spänningsfarliga ledare är i direkt kontakt med metallstommen på produkten eftersom anslutningarna inte är korrekt utförda. Många av de ingående delarna, som t.ex. USB-uttaget och de runda LED-lamporna, har spänningsfarliga delar som är direkt berörbara.

Ihopkoppling i taklampan är utförd med så kallade toppklämmor. De lossnar lätt och då kommer spänningsförande ledare åt stommen som är av metall. Man kan då direkt röra farlig spänning.

På kretskortet som har USB-uttaget så saknas det isolering. USB-kontakten, som kan beröras, är spänningsförande.

Jordningen är inte korrekt utförd. Jordningen är skruvad mot den målade ytan. Den ska ligga an mot metallyta för bra kontakt.

Adminstrativa brister

Vi har inte fått in EU-försäkran för produkten, detta är en allvarlig brist

Kända försäljningsställen

Erikslunds Möbler AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson