EVBox återkallar laddkabel 1p32a

Tillverkare/säljare informerar. EVBox återkallar laddkabel av modellen 1p32a tillverkad mellan januari 2018 och juni 2019 då det visat sig att laddkabeln kan överhettas vid laddning under flera timmar. Kunderna erbjuds få den utbytt mot en ny.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-01-20
  • Ärendenummer:21EV338
  • Part i ärendet:EVBox B.V.
  • Tillverkare:EVBox B.V.
  • Typ av åtgärd:Annat
  • Varumärke:EVBox
  • Modell:1p32a
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister:

Laddkablar av äldre modell, tillverkade mellan Januari 2018 och Juni 2019, av typen 1 fas, 32 Ampere (1p32a) kan överhettas vid laddning under flera timmar. Det finns då risk för skada på kabeln och/eller bilens intag och kabeln kan ibland bli för varm för att säkert kunna hantera den.

Åtgärder: 

Kunder som har en kabel tillverkad mellan januari 2018 och juni 2019 ombeds ta kontakt med återförsäljaren eller EVBox för att få den utbytt. Det gäller både lös och fast kabel. Vid fast installerad laddkabel kommer en certifierad tekniker ut och byter den på plats utan kostnad.

För mer information om utbytet, besök https://help.evbox.com/s/article/safety-notification-1p32a-cables?language=en_US

Kända försäljningsställen:

Vattenfall AB, Kraftpojkarna Sverige AB, Rexel Sweden AB, Rexel Sverige AB, El och belysningsteknik Stockholm AB (Pluginbil) 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-12-23