Farlig USB-laddare stoppas

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-05-02
  • Ärendenummer:16EV1002
  • Part i ärendet:Merx Team AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Åtgärder

USB-laddaren har för klent isolationsavstånd. Uppmätt är 0 mm där kravet är minst 4 mm. Laddaren klarar inte spänningsprov utan det sker överslag. Plasthöljet klarar inte heller flamsäkerhetskrav utan bidrar till brandspridning. Man kan stoppa i ena stiftet och samtidigt röra det andra stiftet, det gör att man kan få elchock. Stiften i sig kan man lätt skruva loss, vilket inte ska gå att göra. Det gör att det finns risk för elchock och brand.

Elsäkerhetsverket har krävt att Merx Team AB ska sluta sälja dessa produkter. Produkten saknar också EU-försäkran, vilket den ska ha för att få säljas.

Kända försäljningsställen

Merx Team AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2016-05-12