Fatboy återkallar värmefilt

Tillverkare/säljare informerar. Fatboy återkallar värmefilt. Det finns en risk att lokalöverhettning uppstår i anslutning till filtens värmeelement vilket medför en risk för brännskador på person eller egendom.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2023-02-20
  • Ärendenummer:23EV528
  • Part i ärendet:Fatboy the Original B.V.
  • Tillverkare:Fatboy the Original B.V.
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Fatboy
  • Modell:Hotspot Blanket with batch number “blanco” 2002519 / 2002520 / 2002593. The products were sold during the period April 2022 to January 2023.
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Annan

Tekniska brister

Det finns hos de värmefiltar som omfattas av återkallelsen en risk för att lokalöverhettning uppstår i anslutning till filtens värmeelement. Detta kan orsaka ett lokalt brännhål i filten och det finns även risk för brännskador på person eller egendom.

Åtgärder

Fatboy har stoppat försäljningen av de felaktiga produktpartierna och återkallar dessa produkter från återförsäljare och konsumenter. Konsumenter kommer att erbjudas en ersättningsprodukt.

Mer information om hur du som har en värmefilt av de produktpartier som påverkas av återtaget går tillväga för att returnera produkten finns på https://www.fatboy.com/se-sv/hotspot-blanket-recall.

Kända försäljningsställen

Produkterna har sålts via företagets hemsida, samt i butik.

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-02-09