Finesta APS återkallar uppblåsbar jultomte

Godtagbar frivillig åtgärd. Finesta APS slutar sälja uppblåsbar tomte för utomhusbruk då det visat sig att produkten inte uppfyller säkerhetskraven och är felaktigt märkt vilket medför risk för både brand och elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-12-08
  • Ärendenummer:21EV4923
  • Part i ärendet:Finesta APS
  • Tillverkare:Widmann s.r.l.
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Airblown Inflatable Santa Claus
  • Modell:7507K
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister:

I skyddstransformatorn är primärlindningen (emalj) i direkt kontakt med sekundärlindningen (TIW), det skall finnas ett mekaniskt skydd mellan lindningarna. Vid spänningsprovet (3000V) uppstår genomslag efter 7 s, skall klara 60s. Krypavståndet mellan primärlindningen och sekundärlindningens stift är 1,7mm, skall vara minst 4,6mm. Förpackningen/instruktionerna anger IP44 samt ”Suitable for outdoor use” men transformatorn är endast för inomhusbruk.

Administrativa brister:

Bruksanvisning är dåligt översatt och det saknas angivelse av ström- eller effekt-förbrukning på ingående data på nätadaptern.

Åtgärder:

Produkten har slutat säljas hos Finesta APS

Kända försäljningsställen:

Bland annat hos temashop, Amazon, partykungen.se, partyhallen.se 

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-12-23