Flos återkallar Bon Jour unplugged bordslampa

Tillverkare/säljare informerar. Flos återkallar bordslampan Bon Jour Unplugged och erbjuder sina kunder ett nytt batteri-kit. Det har visat sig att batteriet i lampan kan bli överhettat vid laddning vilket kan orsaka skador på materialet och medför en risk för brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2020-08-03
  • Ärendenummer:20EV4909
  • Part i ärendet:Flos
  • Tillverkare:Flos
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Flos Bon Jour Unplugged lamp
  • Modell:Bon Jour Unplugged lamp
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Om lampan laddas för länge finns risk för överhettning av batteriet vilket kan orsaka att materialet i lampan skadas.

Detta gäller lampor som är tillverkade under perioden oktober 2016 – Juli 2019.

(Produktens kontakt har en liten etikett med en numerisk kod. Om det tredje numret är 6, 7 eller 8 måste batteriet bytas ut. det måste också bytas ut om det tredje numret är 9 och de två första siffrorna är mellan 01 och 18.)

Åtgärder

Flos har tagit fram ett nytt batteri-kit som finns tillgängligt för konsumenter utan kostnad.

Ytterligare information finns på Flos webbsida

https://flos.com/se/nyheter/notice-customers-romeo-moon-s2-romeo-louis-ii-s2/

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2020-08-13