Fluke återkallar mätinstrument Fluke T110, T130 och T-150 T-pol Tester

Tillverkare/säljare informerar. Fluke återkallar mätinstrument då de har identifierat ett säkerhetsfel som påverkar vissa serienummer av Fluke T110, T130 och T150. Detta är ingen ny återkallelse. Informationen avser tidigare och pågående återkallelse från Fluke gällande dessa mätinstrument.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2018-12-21
  • Ärendenummer:18EV7036
  • Part i ärendet:Fluke
  • Tillverkare:Fluke
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Fluke
  • Modell:T110, T130 och T-150
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Annan

Uppdaterad text 2019-04-26: Detta är ingen ny återkallelse från Fluke, utan avser tidigare och pågående återtag gällande dessa mätinstrument. 

Brister

Instrumenten kan bli farliga att använda då kabeln kan gå sönder utan varning. En felaktig testsladd kan leda till elektriska stötar eller ljusbåge som en följd av felaktigt mätvärde. På grund av denna risk, vänligen sluta omedelbart att använda produkterna som omfattas av återkallelsen

Åtgärder

Mer information om återkallningen finns på Flukes hemsida som nås via länken nedan, där framgår också vilka modeller och serienummer som berörs. 

Information om återkallelsen på Flukes webbplats

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-04-26