Fluke återkallar multimeter

Tillverkare/säljare informerar. Fluke Corporation har upptäckt ett potentiellt säkerhetsproblem som berör vissa digitala multimetrar: Fluke 83V, 87V och 88V (digitala multimetrar i Fluke 8x V-serien). Som en förebyggande åtgärd har Fluke bestämt att uppmärksamma kunder om det potentiella säkerhetsproblemet och ber användare att utföra en enkel kontroll för att bekräfta att enheten inte har påverkats av det potentiella säkerhetsproblemet.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-12-13
  • Ärendenummer:21EV6769
  • Part i ärendet:Fluke
  • Tillverkare:Fluke
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Fluke
  • Modell:8X V-serien
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Multimetern kan indikera att det är spänningslöst när det är spänning på. Det innebär en hög risk för elchock.

Åtgärder

Tillverkaren har satt upp en sida där man kan kolla om man behöver laga sin multimeter. https://www.fluke.com/sv-se/support/sakerhetsmeddelanden/8x-v-safety-notice

Kända försäljningsställen

Fluke

Annan information (§23)

Detta är en frivillig återkallelse av tillverkaren.

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-02-11