Fluke Europe BV återkallar digital multimeter

Tillverkare/säljare informerar. Fluke Europe BV återkallar ett antal digitala multimetrar av varumärket Beha-Amprobe. De berörda modellerna har en felaktigt dimensionerad säkring vilket medför att det finns en risk för att en ljusbåge kan uppstå.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2023-03-06
  • Ärendenummer:23EV1513
  • Part i ärendet:Crowell & Moring LLP
  • Tillverkare:Fluke Europe BV
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:BEHA-AMPROBE
  • Modell:AM-500-EUR, DIGITAL MULTIMETER AM-510-EUR, DIGITAL MULTIMETER HEX60-D, HEXAGON-60 DIGITAL MULTIMETER AM-500-EUR KIT AM-510-EUR KIT. Serienummer inom följande intervall berörs av återkallelsen 535900001 – 587799999 samt alla andra serienummer som börjar med någon annan siffra än 5.
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Annan

Tekniska brister

De berörda produkterna har en felaktigt dimensionerad säkring för CAT III 600V-applikationer. Säkringens brytningskapacitet är otillräcklig för den potentiella felströmmen under förutsebara felförhållanden (onormal tillämpning av elektrisk installationsspänning över 250 volt mellan A och COM-terminaler) och kan leda till att säkringen inte fungerar på avsett sätt och att en ljusbåge kan uppstå. Ljusbågen kan resultera i allvarlig kroppsskada eller till och med dödsfall. Fluke känner för närvarande inte till några rapporterade incidenter med anknytning till denna identifierade produktbrist.

Åtgärder

Som en försiktighetsåtgärd har Fluke beslutat att återkalla alla berörda produkter och erbjuda berörda kunder en kostnadsfri reparation.

Du som har en produkt som berörs av återkallelsen ska omedelbart sluta använda den och registrera din produkt via nedanstående länk för att få ytterligare instruktioner kring har du skickar tillbaka produkten för reparation.

https://www.beha-amprobe.com/en/announcements/safety-warning-please-readimportant-product-safety-recall-information-regarding

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-03-31